top of page

DE STICHTING

Stichting "Het Verscholen Dorp" (opgericht in 1993) organiseert jaarlijks de 4 mei herdenking bij de monumenten aan de Pas-Opweg en de Tongerenseweg bij Vierhouten. De Stichting biedt rondom de herdenkingen gelegenheid tot ontmoeting en weerzien voor oud-bewoners van het onderduikerskamp, hun familie, familieleden van de acht omgekomen bewoners en (de families van) andere betrokkenen.

 

Verder beheert de Stichting de expositie "Het Verscholen Dorp", gevestigd in de receptie van Hotel Restaurant "De Vossenberg", Elspeterbosweg 1 in Vierhouten.

Het bestuur van de Stichting vindt het van groot belang dat ook (juist) aan jonge mensen het verhaal over oorlog, verzet en onderduiken wordt doorgegeven. Regelmatig worden rondleidingen in het Verscholen Dorp en de expositie gegeven aan groepen, ook vaak aan basisscholen. De pagina Educatie verwijst naar educatief materiaal waarmee leerlingen zelf op ontdekkingstocht kunnen gaan naar de verhalen van het Verscholen Dorp.

 

EIGENDOM EN BEHEER

Het monument voor de 8 Joden, gelegen langs de Tongerenseweg, is in eigendom en beheer van de Stichting. Het informatiebord, de gedenksteen en hutten aan de Pas-Opweg zijn in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer en de Gemeente Nunspeet.

GEGEVENS STICHTING

INFORMATIE & SERVICE

info@verscholendorpvierhouten.nl

 

RONDLEIDINGEN
 

rondleidingen@verscholendorpvierhouten.nl

VOOR DONATIES/GIFTEN

 

NL93 RABO 0191 8573 00 
t.n.v. 
Stichting Het Verscholen Dorp

BESTUUR STICHTING "HET VERSCHOLEN DORP"
 

Marja de Bolster - Van der Kris, Gerda Hooghordel, 

Lidwien van Loon, Dick van Hemmen en Wessel Scheer 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor de inzending!

GIFTEN EN DONATIES
bottom of page