top of page

HET VERSCHOLEN DORP

Het onderduikerskamp "Pas-Opkamp",

werd in de oorlogsjaren opgericht. 

VIERHOUTEN

CONTACT

INFORMATIE & SERVICE

info@verscholendorpvierhouten.nl

 

RONDLEIDINGEN
 

rondleidingen@verscholendorpvierhouten.nl

VOOR DONATIES/GIFTEN

 

NL93 RABO 0191 8573 00 
t.n.v. 
Stichting Het Verscholen Dorp

BESTUUR STICHTING "HET VERSCHOLEN DORP"
 

Marja de Bolster - Van der Kris, Gerda Hooghordel, 

Lidwien van Loon, Dick van Hemmen en Wessel Scheer

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor de inzending!

bottom of page