HET VERSCHOLEN DORP

Het onderduikerskamp "Pas-Opkamp",

werd in de oorlogsjaren opgericht. 

VIERHOUTEN

 HET VERSCHOLEN DORP

Het Verscholen Dorp was een onderduikerskamp, ook wel "Pas-Opkamp" of het Geheime Dorp genoemd. Het werd in de oorlogsjaren opgericht en bestond uit 9 hutten in een zeer dicht bos, tussen Nunspeet en Vierhouten. In de periode april 1943 tot oktober 1944 hebben hier

zo'n 80  mensen een veilige schuilplaats gevonden.

Ter herinnering aan dit kamp en de initiatiefnemers zijn ter plekke een monument opgericht,

een hut herbouwd en later aangevuld met nog twee hutten. Aan de Tongerenseweg is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan hen die de ontdekking van het kamp niet overleefden.

De Stichting Het Verscholen Dorp heeft tot doel de herinnering aan dit onderduikerskamp levend te houden. Bijvoorbeeld door het jaarlijks organiseren van een herdenking op 4 mei en de inrichting van onze expositie in Hotel Restaurant De Vossenberg in Vierhouten.

Om het verhaal over oorlog en verzet ook aan volgende generaties door te geven, worden rondleidingen georganiseerd aan groepen.

HET VERSCHOLEN DORP

ONDERDUIKERSKAMP

Het onderduikerskamp "Pas-Opkamp", ook wel Verscholen- of Geheime Dorp genoemd, werd in de oorlogsjaren opgericht. Initiatiefnemers waren de familie Bakker uit Nunspeet (Opa Bakker en Tante Cor) en de advocaat E.H. von Baumhauer uit Vierhouten (De Boem). Ondersteund door vele mensen uit het verzet wisten zij dit kamp draaiend te houden.

EXPOSITIE

De vernieuwde expositie over het "Verscholen Dorp"is op 4 mei 2018 heropend. Deze expositie is ondergebracht naast de receptie van Hotel Restaurant "De Vossenberg",

Elspeterbosweg 1 te Vierhouten. Dagelijks te bezichtigen tijdens de openingstijden van het hotel.

De Stichting "Het Verscholen Dorp"(in 1993 opgericht) organiseert de

4 mei-herdenking bij de monumenten aan de Pas-Opweg en Tongerenseweg bij Vierhouten en beheert de expositie over het "Verscholen Dorp" met voorwerpen en foto's van dit grootste voormalige onderduikerskamp van Nederland. Daarnaast verzorgt de Stichting rondleidingen voor groepen en educatieve pakketten voor o.a. spreekbeurten voor scholieren.

INFORMATIE & BEREIKBAARHEID

Het voormalig onderduikerskamp met nagebouwde hutten en gedenksteen kunt u vinden aan de, voor auto's doodlopende, Pas-Opweg. Met de auto is het Verscholen Dorp alleen bereikbaar via het dorp Vierhouten.

In Vierhouten staat de route naar de locatie met bordjes aangegeven. 

Bij het Verscholen Dorp is een ruime parkeerplaats aanwezig.

Vanuit het dorp gaat u de Tongerenseweg in, onderweg passeert u het monument wat de omgeving markeert waar 8 Joden uit het onderduikerskamp zijn gefusilleerd.

Voor groepen, zoals bijvoorbeeld studenten, verenigingen en reisgezelschappen, worden rondleidingen op aanvraag gegeven.

Omdat dit wordt gedaan door vrijwilligers, en er een ruime belangstelling voor is, verzoeken wij u om hiervoor tijdig een afspraak te maken via rondleidingen@verscholendorpvierhouten.nl 

 

We verwachten hiervoor een financiële bijdrage, die geheel ten goede komt aan de stichting.

 

*** Op zon- en feestdagen en op 4 mei zijn er geen rondleidingen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor de inzending!

CONTACT

INFORMATIE & SERVICE

Marja de Bolster - Van der Kris

info@verscholendorpvierhouten.nl

 

RONDLEIDINGEN
 

rondleidingen@verscholendorpvierhouten.nl

VOOR DONATIES/GIFTEN

 

NL93 RABO 0191 8573 00 
t.n.v. Gerda Hooghordel,
Stichting Het Verscholen Dorp

BESTUUR STICHTING "HET VERSCHOLEN DORP"
 

Marja de Bolster - Van der Kris, Gerda Hooghordel, Dick Baas,

Dick van Hemmen, Peter de Bolster en Henk van Veen